RFC 5411 PDF

  • Версия
  • Скачать 2
  • Размер файла 184.54 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 08.12.2017
  • Последнее обновление 08.12.2017

A Hitchhiker’s Guide to the Session Initiation Protocol (SIP)