RFC 7641 PDF

  • Версия
  • Скачать 0
  • Размер файла 86.99 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 03.01.2018
  • Последнее обновление 03.01.2018

Observing Resources in the Constrained Application Protocol (CoAP)